เริ่มต้นธุรกิจร้านค้า E Market Place กับ Takrathong

ขั้นตอนการสมัครร่วมธุกิจกับ Takrathong

1. ลงทะเบียนร่วมธุกิจกับ Takrathong โดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน [ คลิก ]

2. ทำการอัพโหลดเอกสาร (ตามลิ้งค์ข้อ 1) แบ่งแยกประเภทดังนี้

2.1 บุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกันกับสำเนาบัตรประชาชน)

2.2 นิติบุคคล

(1) หนังสือรับรองบริษัท

(2) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท

(3) สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท

2.3 ชาวต่างชาติ

(1) สำเนาพาสปอร์ต

(2) รูปถ่าย x 1 ภาพ

(3) สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกันกับสำเนาพาสปอร์ต)

(4) แสดงแผนที่ที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน

3. รอการตอบรับการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง

4. เจรจารายละเอียดราคา ผลตอบแทนรายได้ และการรับประกัน

5. เมื่อมี Order ในการสั่งซื้อผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนกลับทันที

6. ทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเท่านั้น โดยผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าด้วยตนเองทางไปรษณีย์

7. ทำการลงทะเบียนเพื่อแจ้ง Tracking Number ในการส่งสินค้าเรียบร้อยให้รับทราบ

8. ทาง Takrathong ทำการตรวจสอบในระบบว่ามีการส่งสินค้าเรียบร้อย

9. รอรับเงินตามรอบบัญชีที่ทาง Takrathong ระบุไว้ โดยจะมีการแจ้งเตือนกลับให้ผู้ขายรับทราบ