ฝากขายสินค้ากับ Takrathong

ขั้นตอนการสมัครฝากขายสินค้ากับ Takrathong

1. ลงทะเบียนฝากขายสินค้ากับ Takrathong โดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน [ คลิก ]

2. ทำการอัพโหลดเอกสาร (ตามลิ้งค์ข้อ 1) แบ่งแยกประเภทดังนี้

2.1 บุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกันกับสำเนาบัตรประชาชน)

2.2 นิติบุคคล

(1) หนังสือรับรองบริษัท

(2) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท

(3) สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท

2.3 ชาวต่างชาติ

(1) สำเนาพาสปอร์ต

(2) รูปถ่าย x 1 ภาพ

(3) สำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อเดียวกันกับสำเนาพาสปอร์ต)

(4) แสดงแผนที่ที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน

3. รอการตอบรับการลงทะเบียน

4. ส่งภาพ และรายละเอียดสินค้าที่ต้องการฝากขาย โดยไม่มีการจำกัดภาพ*

5. เจรจารายละเอียดราคา ผลตอบแทนรายได้ และการรับประกัน

6. ทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งว่ามีออเดอร์จากร้านค้า โดยผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าด้วยตนเองทางไปรษณีย์

7. ทำการแจ้ง Tracking Number ตามจำนวนสินค้า ให้ทางร้านค้าตามช่องทางการติดต่อที่ได้ ตกลงกันไว้

8. ทาง Takrathong ทำการตรวจสอบ Tracking Number ว่าได้เข้าระบบเรียบร้อย

9. ผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้า และไม่มีข้อโต้แย้งในสินค้าใดๆทั้งสิ้นกับทางร้านค้า Takrathong

10. รอรับเงินตามรอบบัญชีที่ทางเจ้าของร้านค้า Takrathong ระบุไว้ โดยจะมีการแจ้งเตือนกลับให้ ผู้ฝากขายรับทราบตามช่องทางการติดต่อที่ได้ตกลงกัน